Previous Frame Next Frame
 • Динамика и интерактивност

  Часовите се многу динамични и интерактивни, а на истите се користат техники кои ни помагаат да разбереме како да се стави теоријата во пракса, како да се справиме со современите карактеристики на менаџментот, како до подобрување на нашите аналитички вештини, критичко мислење и специјализација на нашите капацитети за донесување одлуки.

  Дознај повеќе

  Model 4 Model 5 Model 2


 • Model 4 Model 5
 • Инвестиција во едукација

  Во една кратка и концизна сублимација за мене: прекрасно искуство, врвна едукација, одличен пристап, врвни предавачи, многу интерактивност, размена на идеи и дружење - "lifetime experience". Едно вакво врвно искуство би препорачала на секој оној кој знае дека инвестицијата во едукација за себе е најисплатлива во секој поглед.

  Дознај повеќе

  Model 4 Model 5 Model 3
 • Потикнување на критична мисла

  Гледам голема придобивка од организацијата на наставата, од можноста да се запознаам со колеги од бизнис заедницата, и од интерактивните часови во кои се поттикнува критичната мисла – со цел уште повеќе да ги проширам моите видици преку согледување на нови насоки за подобрување во било која област.

  Дознај повеќе

  Model 4 Model 5 Model 3

Добредојдовте


Академијата за Менаџери е високо квалитетна вокациска заедница, основана под академска надлежност на Универзитетот Шефилд, CITY Колеџ - Меѓународниот факултет на Универзитетот Шефилд, во соработка со Сојузот на стопански комори и поддржана од Министерството за образование и наука на Р. Македонија.


Партнери

Календар на активности

Претприемништво: успешно лансирање и менаџирање нови бизниси

11 - 13 декември 2015г.

Предавањето ќе го одржи г-ѓа Виолета Сфури, професор на Меѓународниот факултет на Универзитетот Шефилд, Сити Колеџ.

Стратешко менаџирање МСП: градење и одржување конкурентна предност

Скопје, 27 - 29 ноември 2015г.

Предавањето ќе го одржи професор Стелиос Кехајас, од Меѓународниот факултет на Универзитетот Шефилд...

2015 Graduation Ceremony, Thessaloniki

Солун, 21 ноември 2015

ЦЕРЕМОНИЈА НА ДИПЛОМИРАЊЕ 2015 Меѓународен факултет на Универзитетот Шефилд, СИТИ Колеџ

Анализа на инвестиции

Скопје, 23.11.2015

Истакнати професори, експерти, доктори на науки ...


Акредитации на Mеѓународниот факултет на Универзитетот Шефилд, CITY Колеџ:


image alt text
image alt text
image alt text
image alt text
image alt text
image alt text