• Model 4

Добредојдовте


Академијата за Менаџери е високо квалитетна вокациска заедница, основана под академска надлежност на СИТИ Колеџ, Европски кампус на Универзитетот Јорк, во соработка со Сојузот на стопански комори и поддржана од Министерството за образование и наука на Р. Македонија.


Календар на активности

Претприемништво: успешно лансирање и менаџирање нови бизниси

11 - 13 декември 2015г.

Предавањето ќе го одржи г-ѓа Виолета Сфури, професор на СИТИ Колеџ, Европски кампус на Универзитетот Јорк.

Стратешко менаџирање МСП: градење и одржување конкурентна предност

Скопје, 27 - 29 ноември 2015г.

Предавањето ќе го одржи професор Стелиос Кехајас, од СИТИ Колеџ...

2015 Graduation Ceremony, Thessaloniki

Солун, 21 ноември 2015

ЦЕРЕМОНИЈА НА ДИПЛОМИРАЊЕ 2015 СИТИ Колеџ, Европски кампус на Универзитетот Јорк

Анализа на инвестиции

Скопје, 23.11.2015

Истакнати професори, експерти, доктори на науки ...