about

Календар на активности

Претприемништво: успешно лансирање и менаџирање нови бизниси

11 - 13 декември 2015г.

Предавањето ќе го одржи г-ѓа Виолета Сфури, професор на Меѓународниот факултет на Универзитетот Шефилд, Сити Колеџ.

Стратешко менаџирање МСП: градење и одржување конкурентна предност

27 – 29 ноември 2015г.

Предавањето ќе го одржи професор Стелиос Кехајас, од Меѓународниот факултет на Универзитетот Шефилд...

Анализа на инвестиции

20 - 22 ноември 2015г.

Предавањето ќе го одржи д-р Атанасиос Фасас, од Меѓународниот факултет на Универзитетот Шефилд...

Е-бизнис и Интернет маркетинг

13 – 15 ноември 2015г

Предавањето ќе го одржи професор Џорџ Фасас, од Меѓународниот факултет на Универзитетот Шефилд...

Анализа на финансиски извештаи

30 октомври – 1 ноември 2015г.

Предавањето ќе го одржи професор Панајота Скуларики, од Меѓународниот факултет на Универзитетот Шефилд...

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА – СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ

18-20 септември 2015г.

Предавањето ќе го одржи Д-р Димитрис Николаидис, заменик директор за истражување...

Логистика и управување со синџирoт на снабдување во меѓународна средина

3-5 јули 2015г.

Предавањето ќе го одржи Д-р Панајотис Кетикидис, заменик директор за истражување...

Менаџирање бренд во време на промени

8-10 мај 2015г.

Предавање од Универзитетот Шефилд, и Меѓународниот факултет СИТИ Колеџ на Академијата за Менаџери во Скопје

Хеџинг стратегии и деривативи

24-26 април 2015г.

Предавање од Универзитетот Шефилд, и Меѓународниот факултет СИТИ Колеџ на Академијата за Менаџери во Скопје

Пазарни стратегии за одржлив развоj

5-7 декември 2014г.

Предавање од Универзитетот Шефилд, и Меѓународниот факултет СИТИ Колеџ на Академијата за Менаџери во Скопје

Банкарство и финансии во Балканската економска средина

21-23 ноември 2014г.

Аплицирајте за стипендија за предавање на една од најпрестижните образовни институции во светот - Универзитетот Шефилд!

Промотивна пакет понуда на викенд семинари од Универзитетот Шефилд

9.05.2014 - 11.05.2014

Стекнете се со Сертификат од Универзитетот Шефилд! Понудата трае до 8 мај 2014г.

Стратешки преговори за менаџери, со професор Стелиос Кехајас

04.04.2014 - 06.04.2014

Викенд предавање во смеровите Стратешки Маркетинг и Стратешки Менаџмент...

Интегрирани маркетинг комуникации

14.03.2014 - 16.03.2014

Овој едукативен модул е фокусиран на изучување на интегрирани маркетинг комуникации. Студентите ќе имаат можност...

Стратешко менаџирање на финансиски услуги

07.02.2014 - 09.02.2014

За разлика од другите едукативни модули од овој смер, кои се концентрираат на една одредена функција од бизнис сферата - сметководство, финансии...

Развој на меѓународно пазарно присуство

24.01.2014 - 26.01.2014

Денес, организациите мораат да работат согласно принципите на глобализираниот пазар. Дали тие активно учествуваат или не, фирмите сепак се предмет на меѓународно влијание.

Модерни финансиски пазари, институции и инструменти

13.12.2013 - 15.12.2013

Овој модул се заснова на напредна анализа на улогата и структурата на финансиските пазари и институции...

Технолошки и оперативен менаџмент

22.11.2013 - 24.11.2013

Технолошкиот и оперативниот менаџмент се занимаваат со создавање на производи и услуги од кои сите ние зависиме, а истовремено се причини...

Создавање вредност преку иновации

15.11.2013 - 17.11.2013

Овој модул ја опфаќа теоријата и практиката на развој и лансирање на нови производи, нагласувајќи го процесот на планирање.

Финансиски Менаџмент и Сметководство за Стратешки Одлуки

8.11.2013 - 10.11.2013

Модулот се фокусира на изучување на принципите на корпоративните финансии, вклучувајќи инвестирање во проекти кои би резултирале...

Е-бизнис и дигитален маркетинг

5.04.2013 – 7.04.2013

Се одржа четвртиот модул викенд предавање од програмата Стратешки Маркетинг на тема: Е-бизнис и дигитален маркетинг.

Анализа на финансиски извештаи

22.03.2013 – 24.03.2013

Ќе се одржи вториот модул викенд предавање од програмата Финансии на тема: Анализа на финансиски извештаи.

Менаџирање на бренд во време на промени

22.02.2013 – 24.02.2013

Ќе се одржи третиот модул викенд предавање од програмата Стратешки Маркетинг на тема: Менаџирање на бренд во време на промени...

Стратешко менаџирање на човечки ресурси

15.02.2013 – 17.02.2013

Ќе се одржи третиот модул викенд предавање од програмата Стратешки Менаџмент на тема: Стратешко менаџирање на човечки ресурси

Пазарни стратегии за одржлив развој

01.02.2013 – 03.02.2013

Ќе се одржи вториот модул викенд предавање од програмата Стратешки Маркетинг на тема: Пазарни стратегии за одржлив развој

Претприемништво: успешно лансирање и менаџирање нови бизниси

18.01.2013 – 20.01.2013

Предавањето претставува преглед на претприемништвото и иновацијата како процес и стил на менаџментско работење. На него се разгледуваат предизвиците...

Анализа на инвестиции

21.12.2012 – 23.12.2012

Ќе се одржи првиот модул викенд предавање од програмата Финансии на тема анализа на инвестиции.

Односи со јавноста

14.12.2012 – 16.12.2012

Ќе се одржи првиот модул викенд предавање од програмата Стратешки на тема односи со јавноста.

Одржување на првото предавање

23.11.2012

Првото викенд предавање на Академијата за менаџери ќе се одржи од 23 – 25 ноември, а ќе започне со првиот модул од програмата Стратешки менаџмент...