Свечено отворање и промоција на Академијата за Менаџери на 10 октомври 2012 година во Скопје

Свечено отворање и промоција на Академијата за Менаџери на 10 октомври 2012 година во Скопје.

 

 

 

Објави:

 

 

Галерија