Отворен конкурс за ЕМБА стипендии - Борис Трајковски, 2015г.

Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски, претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов и директорот на „СИТИ Колеџот“ во Солун Јанис Верверидис, денес потпишаа нов протоколот за соработка кој предвидува доделување на 20 стипендии „Борис Трајковски“ за студии од втор циклус на Извршната програма за бизнис и администрација при „СИТИ Колеџот“- Меѓународен факултет во состав на Универзитетот Шефилд од Велика Британија, лоциран во Солун, Република Грција.Стипендиите се однесуваат за академската 2015/2016 година за насоките: маркетинг, општ менаџмент, финансии, логистичка поддршка или менаџмент во здравството. Вредноста на една стипендија е 14.890 евра и ги покрива трошоците за уписнина. Половина од средствата, односно 7.445 евра ги обезбедува Владата на Република Македонија, а останатата половина “СИТИ Колеџот“. Додека, патните трошоци, сместувањето и другите животни трошоци се на товар на кандидатот.Сите дополнителни информации за условите, критериумите и потребните документи за аплицирање можат да се најдат во конкурсот кој е објавен на специјализираниот портал за доделување стипендии на Министерството за образование и наука, www.stipendii.mon.gov.mk.Крајниот рок за поднесување на апликациите до Министерството за образование и наука е 26 јуни 2015 година.За изборот на кандидати задолжена е комисија составена од по еден претставник од потписниците на Протоколот за доделување на стипендиите “Борис Трајковски“ – Претседателот на Република Македонија, Министерството за образование и наука на Република Македонија, Мѓународната фондација “Борис Трајковски“ и “СИТИ Колеџот“ од Солун.ПРЕЗЕМЕТЕ ГО КОНКУРСОТ ОВДЕ! 

Објави: